Minggu, 20 Oktober 2013

KUMPULAN LIRIK LAGU GAMBUS


                                    YA RAIT

Ya rait fihabbiha Wama yu kholli hadaiha kiha
Masyihad dumu ainaya Wa’dilla albi bidaya

JYa reit fihabbiha Wama yu kholli hadaiha kiha
Masyihad dumu ainaya Wa’dilla albi bidaya
Ma’hub mil umri ba’diha
Ba’diha... ana ba’diheey...

®Ya rait bitto’rif syuf hibbat
Sholli  ahza bihubbak
Ya a’lifi’ruh sufli albak
Nahdubu na faqir fiha

Ya rait bitto’rif syuf hibbat
Shollli ta’za bihubbak
Ya alfi’ruh sufli albak
Tahtubula faqir fiha.......... 2x
Anaba hum min umri ba’diha
Ba’diha... ana ba’diheey....
J
Ya reit bitto’riq su sholli
Dzatillima lispi gholli
Witi wissallima halli
Shollaitaumu ‘ati fiha..........3x
Anaba hum minl umri ba’diha
Ba’diha... ana ba’diheey....
J ke ® end

LA TANDAM

Karimil jahiya robbak
Ta’ab fi kullaman galam
Waminhu filma kitba
La tandam ‘alama fa

 ALA YAHDAN (WAHDANA) 3X
LA TANDAM 'ALA MAFAT

 REEF;

 YADUL MIMBAT FI AMARAK
YU GADIR LAIL FI SAHRAK
YU KASIL LAIL WAL AHAL
LA TANDAM 'ALA MAFAT

ALA YAHDAN (WAHDANA) 3X
LA TANDAM 'ALA MAFAT

 LAYALIL UMRI ISNA HAK
HABBAIBALAIL ISNAHAK
MA'AK ZAINIL RADDI HAIHAK

 LATANDAM 'ALA MAFAT

ALA YAHDAN (WAHDANA) 3X
LA TANDAM 'ALA MAFATSaralil wahanna masaraina
Wagissu bahanna madhoroina
Saralil wahanna masaraina
Wagissu bahanna madhoroina

 Haba’ib watajma’nal mawaddah
Assallah lay hoyir ‘alaina
Assallah lay hoyir ‘alaina

Nisyunik ti’addzaakol amani
Wakilly minis waaghah yuan
Nisyunik ti’addzaakol aman
Wakilly minis waaghah yuan

 Ana mahma jadzabu na’thoni
Habibi min surughin nahamfina
Habibi min surughin nahamfina

Malakanil mutibah wil muhabbah
Waladani mukani wasthi gholbah
Malakanil mutibah wil muhabbah
Waladani mukani wasthi gholbah

Hazzin idza ma’ruf wadorrobah
Mahibbah walau yu’zal ‘alaina
Mahibbah walau yu’zal ‘alainaMINNAK FUAD


TAGHASIM;

Falamma taraqaina 'ala shofhi romatin
wajadtu bananal amiriyyati ahmaro
fakultu khodot bil kaffa ba'da firoqina
waqolat ma'dalloh dzalika majarot

walakinnani 2x , lamma roatuka rohidan

wakaitu daman, hatta balaltu bihifzhoro
famasahtu biatrofil banan
madamihi, fa shoroti khitoban
bilatrofi kama djaro


ma'ah minnak fuad, min kaswatak ya ghoni
bil wa'di karroti wal, bil hurryatil lati

Massuftanin nuh tadawuh, ma wala muklisi

bil wa'di karroti wal, bil hurryatil lati

balwah minalloh 'alaina, habbukum min sini
bil wa'di karroti wal, bil hurryatil lati

assobar ma jamshi, thoyyi 'atwaktassini

bil wa'di karroti wal, bil hurryatil lati

 yajuf fijar'i min fuad watakhlissinin
bil wa'di karroti wal, bil hurryatil lati
 


                                      BALWAYWinta siba balway... ya khoiroti wa syakway...
Il hubbilik wahdik... winta ghori.. burroy..

An yastalik khoiron wabhami ghib ghoiroy
Ya jarokhah tasi a’ishil wafa wayya

As ‘adtibinari winta wala ghari
Irkham walau marro waksyib khabibiroy...
Walil wafa waina dlokhat a’ala waynah
Yakfi lima ghomak roghob’ala din ya

Ya khoirita’yuni launil khozaluni
Jarkhi annaa minnak yaghorbati wabalway...
Ya khalli sa’adni bilkhubbi a’hidi
Min ghoirok asykilak ya ghoyati wamna...Tamally Ma'ak

Tamally maak
We law hata ba eed any,
Fe alby hawak.

Tamally maak
tamally fe baly we fe alby
Wala bansak
Tamally waheshny,
Low hata akoon waiak.

Tamally maak
We law hata ba eed any
Fe alby hawak.

Tamally maak
Tamally fe baly we fe alby
Wala bansak
Tamally waheshny,
Low hata akoon waiak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally maak
Maak alby, maak rohy
Ya aghla habib
Ya aghla habib.

We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya aghla naseeb.

Tamally maak
Maak alby, maak omry
Ya aghla habib
Ya aghla habib

We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya aghla naseeb.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.

Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.GAMARESYEH

Gamaresyeh yatheir ya dhowi ila aisyih
Kulli mata badwi ana aisyih
Malit sufna hadzihil aisyih
Galbi minal furgah..

Gamaresyeh tudrah wi tamrah
Winta fi ardhak ya laitani mitslak
Ama tardih hata walau jamal
Ana aisyih galbi minal furgah...

Gamaresyeh ilhab fi lahbab
Ya taharak wal 'ain min juhriJafa tibki
wallah siadihFini tinsyih
galbi minal furgah..

Gamaresyeh lali muhib matil Mahabah syak
lakin hani laindi Min baski
Allah ya'lam Halati wasi 
galbi minal furgah...Gamaresyeh..

Jumat, 11 Oktober 2013

kumpulan sholawat majlis ta'lim nurul musthofa

yang mau download lagu lagu sholawat , bisa lewat sini ;)
Berikut Koleksi Shalawat Ane... :


sholawat majlis ta'lim nurul musthofa

 1. Habib Hasan - Ya Sayyidi Ya Rasulullah.mp3 
 2. Habib Hasan - Aqidatul Awam (Live).mp3 
 3. Habib Hasan - Farobbunal Maulah.mp3 
 4. Habib Hasan - Shalawat Majelis Old.mp3 
 5. Habib Hasan - Shalawat Majelis New.mp3 
 6. Habib Hasan - Majlis Nurul Musthofa (Live).mp3 
 7. Habib Hasan - Ya Robbama (Live).mp3 
 8. Habib Hasan - Ya Habibana.mp3 
 9. Habib Hasan - Ya Habibirrosul.mp3 
 10. Habib Hasan - Ya habibirosul (Live).MP3   
 11. Habib Hasan - Shalatullah Salamullah.mp3 
 12. Habib Hasan - Qul Ya Adzim (Live).mp3 
 13. Habib Hasan - Robbi Sholli Da'iman.mp3Habib Hasan - Robbi Sholi Daiman (Live).mp3 
 14. Habib Hasan - Yaa Sayyidi (Live).mp3 
 15. Habib Hasan - Habibullah.mp3 
 16. Habib Hasan - Farobbunal Maula.mp3 
 17. Habib Hasan - Allah Allah Khaliquna.mp3 
 18. Habib Hasan - mahalul Qiyam - Asraqal.mp3 
 19. Habib hasan - Marhaban Ya ramadhan (Live).mp3 
 20. Habib Hasan - Allahuma Sholli (Live).mp3 
 21. Habib Hasan - Sholatullah (Live).mp3 
 22. Habib Hasan - Sholatullah 'Alaa Thohal Yamani.mp3 
 23. Habib Hasan - Sholawatullah Taghsya.mp3  
 24. Habib Hasan - Muhammadun AsyrofuN.mp3  
 25. Habib Hasan - Majlis Nurul Musthofa 2.mp3 
 26. Habib Hasan - Yabadrotim (Live).MP3 
 27. Habib Hasan - Yaa Thoybah (Live).mp3  
 28. Habib Hasan - Allahu Allah (Live).mp3 
 29. Habib Hasan - Ya Habibana Abdurrahman Seggaf.mp3  
 30. Habib Hasan - Waktusyahr (Live).mp3 
 31. Habib Hasan - Huwannur.mp3 
 32. Habib hasan - Ya Robbana.MP3
  Habib Hasan - Ya robbi (Rowi).mp3 
 33. Habib Hasan - Sholatullah (Rowi).mp3 
 34. Habib Hasan - Fiquraidoh (Rowi).mp3 
 35. Habib Hasan - Syairilla Yaa ramadhan(Live).mp3 
 36. Habib Hasan - Ya Rasulullah Nurul Jamil.mp3  
 37. Habib Hasan - Hadrah (Rowi).mp3 
 38. Habib Hasan - Robbi Fajalna (Live).mp3 
 39. Habib Hasan - Ya Habibana Anis (Live).MP3 
 40. Habib Hasan - Ya Habiibi Ya Muhammad.mp3 
 41. Habib Hasan - Sayyidil Faqqihil Muqaddam.mp3 
 42. Habib Hasan - Alfa sholallah.mp3 
 43. Habib Hasan - Sholatulloh nurul musthofa.mp3 
 44. Habib Hasan - Ya Robbama (Live 2).MP3 
 45. Habib Hasan - Ya Robbama 2 (Live 3).MP3  
 46. Habib Hasan - Ya Rosululloh (Live).MP3 
 47. Habib Hasan - Allah Allah.mp3 
 48. Muqodimah Habib Hasan - abdullah Nurul musthofa.mp3
 49. Nurul Musthofa - Malana.mp3
 50. Nurul Musthofa - Sholallahuala Sayidina Muhammad.mp3 
 51. Nurul Musthofa - Yaa Robama.mp3
 52. Nurul Musthofa - Yaa Badrotim.mp3 
 53. Nurul Musthofa - Nabiyul Huda.mp3
 54. Nurul Musthofa - Hama Qolbi.mp3 
 55. Nurul Musthofa - Khoirol Bariyah.mp3
 56. Nurul Musthofa - Yaa Thoybah.mp3
 57. Nurul Musthofa - Aqidatul Awwam.mp3 
 58. Nurul Musthofa - Asholatu 'Alla Nabi.mp3 
 59. Nurul Musthofa - Allah Hay.mp3 
 60. Nurul Musthofa - Yaa Habibi Yaa Muhammad.mp3
 61. Nurul Musthofa - Ya Hanana (NEW) .mp3 
 62. Nurul Musthofa - Sholatun.mp3 
 63. Nurul Musthofa - Waqtusyahar versi indo.mp3 
 64. Nurul Musthofa - Syailillah Yaa Ramadhan (arab).mp3 
 65. Nurul Musthofa - Syalillah Yaa Ramadhan.mp3 
 66. Nurul Musthofa - Yaa Rasulullahsalamulaik.mp3 
 67. Nurul Musthofa - Aqidatul Awam ( New ).mp3 
 68. Nurul Musthofa - Sholatun & Yaa Hanana.mp3
 69. Nurul Musthofa - Ala Ya Allah Binadzroh ( New ).mp3 
 70. Nurul Musthofa - Allahayu ( New ).mp3 
 71. Nurul Musthofa - Yaa Robibil Musthofa.mp3 
 72. Nurul Musthofa - Huwannur & Allah Igfir Liman Qod 'Asya.mp3 
 73. Nurul Musthofa - Allah Allah Yaa Allah Wa'Sholatualaman ( New ).mp3 
 74. Nurul Musthofa - Anabiy Sholu Alaik & Nabiyal Huda.mp3 
 75. Nurul Musthofa - Yaa Robb Yaa A'limal Hal ( New ).mp3 
 76. Nurul Musthofa - Yaa Badrotim ( New ).mp3 
 77. Nurul Musthofa - Ahmad Ya Habibi.mp3 
 78. Nurul Musthofa - Muhammadun Yaa Rasulullah.mp3 
 79. Nurul Musthofa - Yaa Abana Seggaf.mp3 
 80. Nurul Musthofa - Doa Akhir Majlis.mp3 
 81. Nurul Musthofa - Lailahaillah & Yaa Hanana.mp3 
 82. Nurul Musthofa - Sidnan Nabi (new).mp3 
 83. Nurul Musthofa - Khairal Bariyah ( New Version ).mp3 
 84. Nurul Musthofa - Takbiran.mp3
 85. Nurul Musthofa - Hamaqolbi.mp3 
 86. Nurul Musthofa - Sholu ala nuriladzi.mp3 
 87. Nurul Musthofa_Ya Ala Baitin Nabi & Ilahi Bijahil Anbiya.mp3 
 88. Nurul Musthofa - Tawasul.mp3 
 89. Nurul Musthofa - Yaa Robbana Yaa Jawwad & Yaa Hadi Sir Waidan.mp3 
 90. Nurul Musthofa - Yahanana.mp3 
 91. Nurul Musthofa - Syilillah yaa habibana Ali.mp3 
 92. Nurul Musthofa - Lailaha Ilallah Muhammadur Rasulullah.mp3 
 93. Nurul Musthofa - Dzarona.mp3 
 94. Nurul Musthofa - Yaa Sayyidas Sadati.mp3 
 95. Nurul Musthofa - Ratib Al Attos.mp3 
 96. Nurul Musthofa - yabibana_anis.mp3 
 97. Nurul Musthofa - Yaa Robbama.mp3 
 98. Nurul Musthofa - Yaa Sayyidi Yaa Rasulullah ( New ).mp3 
 99. Nurul Musthofa - Ya Hanana versi baru + ighfir liman .mp3 
 100. Nurul Musthofa_Wanimal wali waliha.mp3
 101. Nurul Musthofa - Yaa Robbi Sholli 'alal Mukhtar Thaha Rasul.mp3 
 102. Nurul Musthofa - Marhaban Yaa Ramadhan & Subhanallah Walhamdulillah Wala`ilaha Illah Wallahu Akbar.mp3 
 103. Nurul Musthofa - Syekhuna Salman.mp3
 104. Nurul Musthofa - Yaa Allah Salimna.mp3
 105. Nurul Musthofa - Yaa dzaldzalali walikhram.mp3 
 106. Nurul Musthofa - Yaa Allah Yaa Allahu Yaa rahman.mp3 
 107. Nurul Musthofa Yaa Dzal Jalaali Wal Ikram ( New Version Indonesia ).mp3
 108. Nurul Musthofa - Album Untaian Mutiara Hati - Laa illahaillah(NUMUS).mp3
 109. Nurul Musthofa - Da'Uni.mp3
 110. Nurul Musthofa - Shalawat Badr (versi bass).mp3
 111. Nurul Musthofa - Washolatu alaa mukhtar khoirul bariyah Live In Monas.mp3
 112. Nurul Musthofa - Takbiran 1432 H (kp.kandang).mp3
 113. Nurul Musthofa - Yaa Dzaljalali wal iqram (NEW).mp3
 114. Nurul Musthofa - Yaa habibana + sholatullah + yaa robibil musthofa + igfir liman qodasya.mp3
 115. Nurul Musthofa - Laaillahaillallah (LIVE).mp3
 116. Nurul Musthofa - Farobunal Maula + Shalatulloh.mp3
 117. Nurul Musthofa - Aqidatul Awwam.mp3
 118. Nurul Musthofa - Isfa'lana + Yaa thoibah + Sholatulloh.mp3
 119. Nurul Musthofa - Yahanana + Sholatun.mp3
 120. Nurul Musthofa - Allahu Akbar (NEW).mp3
 121. Nurul Musthofa - Yahabibah Qolbi  (NEW).MP3
 122. Nurul MUsthofa - Washolatu 'alla ahmad (NEW).mp3
 123. Nurul Musthofa - Takbiran (Idul Adha).mp3
 124. Nurul Musthofa - Subhanallah (NEW).mp3
 125. Nurul Musthofa - Ibadallah.mp3
 126. Nurul Musthofa - Yaa Abazahrah.mp3
 127. Nurul Musthofa - Khobiri.mp3
 128. Nurul Musthofa - Yaa Arhamarrohimin (NEW).mp3
 129. Nurul Musthofa - Assalamualaka Ya Nabi (NEW).mp3
 130. Nurul Musthofa - Ya Habibana Ali.mp3
 131. Nurul Musthofa - Sidnan Nabi.mp3
Semoga Ini Bermanfaat bagi kita semua ya.. Aamiin,
Saya akan menambahkan lagu-lagu terbaru dari MT nurul Musthofa,,, Yang senantiasa saya kagumi...
pasti saya rekam dan saya edit biar bagus baru saya share di sini...
Terima kasih.. :)